Välkommen till Godisfabriken Se hela filmen Se hela filmen
00
Vad är Godisfabriken? Läs mer
Missa inget! Anmäl dig här
Tillsammanseffekten – ett socialt experiment Se hela filmen Se hela filmen
00
Det tar endast några få sekunder att döma en annan människa efter utseendet. I det här sociala experimentet testar vi att göra tvärtom.
10 främlingar träffas och äter middag tillsammans i totalt mörker. Se vad som händer när insidan är det första vi möter.
Det tar endast några få sekunder att döma en annan människa efter utseendet. I det här sociala experimentet testar vi att göra tvärtom.
10 främlingar träffas och äter middag tillsammans i totalt mörker. Se vad som händer när insidan är det första vi möter.
Läs mer
Missa inget! Anmäl dig här
Peab
K2A
Pure Housing
Riksbyggen
Gavlegårdarna
NCC
Gävle Parkeringsservice
00
Godisfabriken byggs av Riksbyggen, NCC Construction Sverige AB, Pure Housing, ...
Läs mer
Peab
Vilka är vi? Vi är ett av Nordens ledande byggföretag ...
Läs mer
K2A
Vilka är vi? Vi är ett fastighetsbolag med fokus på ...
Läs mer
Pure Housing
Vilka är vi? Vi utvecklar hållbara hyresrätter genom vårt innovativa ...
Läs mer
Riksbyggen
Vilka är vi? Vi är ett kooperativt företag som utvecklar ...
Läs mer
Gavlegårdarna
Vilka är vi? Gavlegårdarna driver bostadsutvecklingen i Gävle framåt och erbjuder ...
Läs mer
NCC
Vilka är vi? Vi bygger och utvecklar framtidens miljö för arbete, ...
Läs mer
Gävle Parkeringsservice
Vilka är vi? Vi är Gävles kommunala parkeringsbolag. Vi övervakar Gävle ...
Läs mer
Intresseanmälan

Godisfabriken byggs av Riksbyggen, NCC Construction Sverige AB, Pure Housing, K2A, PeabBostad AB, Gävle Parkeringsservice och Gavlegårdarna. Här kan du följa vägen fram mot färdiga bostäder och verksamheter.

Vilka är vi?
Vi är ett av Nordens ledande byggföretag som bidrar till samhället genom att utveckla och bygga nya bostäder och kontor, samhällsfunktioner som skola, bibliotek, sjukhus samt infrastruktur i form av vägar och broar. När det gäller bostäder vill vi ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och skapa levande boendemiljöer där ekonomiska, miljömässiga och sociala mål är i fokus.
Vad gör vi i Godisfabriken?
När vi tillsammans med övriga byggherrar skapar den nya stadsdelen Godisfabriken vill vi förstärka de kvaliteter som området redan har och samtidigt bidra med att nya värden skapas. Vi vill att våra två bostadskvarter i Godisfabriken bidrar till en ny sammanhängande del av staden. Vår ambition i Godisfabriken innebär bland annat att skapa en tät och stadsmässig byggnation, där boende ska få goda förutsättningar till ett rikt socialt liv och ett hållbart boende. Alla våra bostäder blir certifierade enligt miljömärkningen Svanen och kommer använda el märkt med Bra Miljöval. Vi kommer att utveckla och bygga prisvärda bostäder för många målgrupper, med olika boendeformer och för alla plånböcker. Vi vill skapa mötesplatser på gårdar, gemensamma terrasser och lokaler – för trygga och levande miljöer. Vi vill också uppmuntra till ett aktivt liv där cykeln står i fokus istället för bilen.

Vilka är vi?
Vi är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. Bostäderna byggs i trä i våra egna husfabriker och är Svanenmärkta.
Vad gör vi i Godisfabriken?
I Godisfabriken kommer vi utveckla 120 hyreslägenheter. Nytänkande är ett ledord för oss och det gäller inte minst vårt arbete med utformningen av lägenheterna. Genom ett effektivt utnyttjande av hela ytan skapar vi mindre lägenheter som känns större. I våra välplanerade lägenheter får vi till exempel plats med tvätt- och torkmaskin i badrummet. Vi använder också utrustning och material av hög kvalitet i våra lägenheter, därför brukar vi säga att våra lägenheter har ”bostadsrättstandard”.

Vilka är vi?
Vi utvecklar hållbara hyresrätter genom vårt innovativa koncept för att utveckla fastigheter i trä med klimatet i fokus. Husens trästomme binder koldioxid som tillsammans med effektiv dagvattenhantering bidrar till en attraktiv inne/utomhusmiljö. Vårt fokus är att ta nästa steg i energieffektiva hus och vi utvecklar fastigheter med fokus på låg energiförbrukning och låga kostnader genom hela livscykeln.
Vad gör vi i Godisfabriken?
Vårt hus i Godisfabriken byggs i massivträ med fokus på smålägenheter där majoriteten är ettor och tvåor. Planlösningen är flexibel med möjlighet att ändra rumsindelning permanent och temporärt genom exempelvis skjutdörrar och vikväggar. Den föreslagna fastigheten bidrar till stadsutvecklingen genom att tillföra ett boendekoncept i tiden som riktar sig till människor som väljer centralt boende framför stor yta. Bostäderna kommer vara hyresrätter för att bidra till integrationen mellan unga människor som flyttar hemifrån, nya invånare och äldre invånare som sålt sin tidigare bostad.

Vilka är vi?
Vi är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Som samhällsutvecklare ser vi det som vårt ansvar att bygga bostäder för människor i livets alla skeden. Vi har höga krav på hållbarhet i våra projekt och bygger efter Miljöbyggnad Silver.
Vad gör vi i Godisfabriken?
I Godisfabriken planerar vi allt från yteffektiva lägenheter för unga människor till rymliga lägenheter för växande familjer. Vi tänker oss även små radhus för de som söker villakänsla och stadsliv i ett. Vi vill ha gröna gårdar och soliga mötesplatser – allt för att ge plats för det goda livet. Vår vision är att varje människa ska kunna ha ett gott liv. Att dricka morgonkaffe på balkongen med utsikt mot Gavleån, att bo intill matbutiken eller att ha alla tänkbara bekvämligheter alldeles utanför dörren. Det är smakprov på vad vi menar med ett gott liv och det vill vi vara med att utveckla i Godisfabriken. Industrikänslan kommer att leva kvar i gestaltningen av byggnaderna. Vi tror på en modern mix tillsammans med det historiska värdet.

Vilka är vi?

Gavlegårdarna driver bostadsutvecklingen i Gävle framåt och erbjuder våra hyresgäster bra bostäder i en god livsmiljö. Vår vision är att alla våra hyresgäster ska känna sig hemma och som Gävle kommuns bostadsbolag fokuserar vi på att bygga bostäder åt alla. För oss är det viktigt att bygga långsiktigt hållbart vilket vi gör genom att använda oss av miljöklassningssystem. Vi arbetar också med att hjälpa våra hyresgäster göra hållbara val, exempelvis genom vattenbesparingsprojekt, återvinningsprojekt tillsammans med Gästrike Återvinnare m.m.

Vad gör vi i Godisfabriken? 
Gavlegårdarna driver hela projektet Godisfabriken och kommer också att bygga två punkthus. Ett på 7 våningar som förutom bostäder kommer att innehålla en livsmedelsbutik och ett på 15 våningar som även det kommer att innehålla verksamheter i bottenvåningen. Totalt handlar det om 120-150 lägenheter.
Läs mer om Gavlegårdarnas hus på Godisfabriken >>

Vilka är vi?
Vi bygger och utvecklar framtidens miljö för arbete, boende och infrastruktur. Vi utvecklar projekt med målsättningen att hitta nya smarta lösningar för såväl små som stora problem. Genom vårt långsiktiga och strategiska arbete för att hitta hållbara lösningar på samhällsproblem bidrar vi också till långsiktig social hållbar utveckling i de samhällen där vi verkar.
Vad gör vi i Godisfabriken?
Vår ambition med Godisfabriken är att medverka till skapandet av ett nytt och spännande område i centrala Gävle som ska vara tillgängligt för många människor. NCC:s långa erfarenhet av att vara med och utveckla hela bostadsområden, såväl som enskilda kvarter, kommer att vara vägledande i utformningen. Bostäderna kommer att andas det industrisamhälle som genom åren satt vinnande varumärken som Läkerol och Ahlgrens Bilar på kartan men också av det nya urbana stadsboendet som präglas av gemenskap, möten, grönska och hållbarhet.

Vilka är vi?

Vi är Gävles kommunala parkeringsbolag. Vi övervakar Gävle kommuns gatumark för att skapa en trygg och säker miljö för alla trafikanter. Vi bygger även långsiktigt hållbara och attraktiva parkeringar. För oss är det viktigt att Gävle upplevs som en enkel och trevlig stad att parkera i. Därför vill vi vara en drivande aktör i samhällsbyggnadsprocessen, för att skapa parkeringar på rätt ställen och bidra till en effektiv markanvändning. Vi erbjuder fastighetsägare parkeringsköp för att möjliggöra en samlad parkeringslösning i ett tryggt, snyggt och modernt parkeringshus.

Vad gör vi i Godisfabriken?

Vi bygger Godisfabrikens parkeringshus. Det byggs för att hålla gatorna inne i bostadsområdet fria från bilar och öppna för möten mellan människor. Vi bygger ett tryggt, säkert och hållbart parkeringshus för såväl eget ägda bilar som bilpooler för både kortare som längre tid. Självklart kommer det att finnas möjligheter att ladda elbilar och elcyklar i parkeringshuset.

Parkeringshuset kommer dessutom inrymma Godisfabrikens egen sopsugsterminal, vilket är en förutsättning för att hålla den tunga trafiken borta från gårdar och gränder i den nya stadsdelen.

Nyheter

Godisfabriken byggs av Riksbyggen, NCC Construction Sverige AB, Pure Housing, K2A, PeabBostad AB, Gävle Parkeringsservice och Gavlegårdarna. Här kan du följa vägen fram mot färdiga bostäder och verksamheter.

Läs mer
Peab

Vilka är vi?
Vi är ett av Nordens ledande byggföretag som bidrar till samhället genom att utveckla och bygga nya bostäder och kontor, samhällsfunktioner som skola, bibliotek, sjukhus samt infrastruktur i form av vägar och broar. När det gäller bostäder vill vi ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och skapa ...

Läs mer
K2A

Vilka är vi?
Vi är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. Bostäderna byggs i trä i våra egna husfabriker och är Svanenmärkta.
Vad gör vi i Godisfabriken?
I Godisfabriken kommer vi utveckla ...

Läs mer
Pure Housing

Vilka är vi?
Vi utvecklar hållbara hyresrätter genom vårt innovativa koncept för att utveckla fastigheter i trä med klimatet i fokus. Husens trästomme binder koldioxid som tillsammans med effektiv dagvattenhantering bidrar till en attraktiv inne/utomhusmiljö. Vårt fokus är att ta nästa steg i energieffektiva hus och vi utvecklar fastigheter med fokus på låg energiförbrukning och låga kostnader ...

Läs mer
Riksbyggen

Vilka är vi?
Vi är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Som samhällsutvecklare ser vi det som vårt ansvar att bygga bostäder för människor i livets alla ...

Läs mer
Gavlegårdarna

Vilka är vi?

Gavlegårdarna driver bostadsutvecklingen i Gävle framåt och erbjuder våra hyresgäster bra bostäder i en god livsmiljö. Vår vision är att alla våra hyresgäster ska känna sig hemma och som Gävle kommuns bostadsbolag fokuserar vi på att bygga bostäder åt alla. För oss är det viktigt att bygga långsiktigt ...

Läs mer
NCC

Vilka är vi?
Vi bygger och utvecklar framtidens miljö för arbete, boende och infrastruktur. Vi utvecklar projekt med målsättningen att hitta nya smarta lösningar för såväl små som stora problem. Genom vårt långsiktiga och strategiska arbete för att hitta hållbara lösningar på samhällsproblem bidrar vi också till långsiktig social hållbar utveckling ...

Läs mer
Gävle Parkeringsservice

Vilka är vi?

Vi är Gävles kommunala parkeringsbolag. Vi övervakar Gävle kommuns gatumark för att skapa en trygg och säker miljö för alla trafikanter. Vi bygger även långsiktigt hållbara och attraktiva parkeringar. För oss är det viktigt att Gävle upplevs som en enkel och trevlig stad att parkera i. Därför vill ...

Läs mer
Byggstart på Godisfabriken – trähus från K2A först ut
Modernt parkeringshus med många funktioner
Så här bygger Gavlegårdarna på Godisfabriken
Godisfabriken får Bed & Breakfast
Gävle får en ny saluhall i Godisfabriken
00
Byggstart på Godisfabriken - trähus från K2A först ut
Nu börjar det äntligen hända saker på den gamla fabrikstomt ...
Läs mer
2020-03-12
Modernt parkeringshus med många funktioner
I Godisfabriken skapas förutsättningar för att bo hållbart. Livsmedelsbutik, saluhall, ...
Läs mer
2019-12-17
Så här bygger Gavlegårdarna på Godisfabriken
Träfasad, vinterträdgårdar och grönska Stadsdelen Godisfabriken har ett tydligt fokus på ...
Läs mer
2019-10-11
Godisfabriken får Bed & Breakfast
- första hyresgästen i garveriet är klar Gavlegårdarna har tecknat avtal ...
Läs mer
2019-09-20
Gävle får en ny saluhall i Godisfabriken
I den 650 kvadratmeter stora lokalen som byggs av Gavlegårdarna ...
Läs mer
2019-04-26
Se alla
13 nyheter
Intresseanmälan

Nu börjar det äntligen hända saker på den gamla fabrikstomt där familjen Ahlgren startade sin verksamhet för drygt hundra år sedan. Fastighetsbolaget K2A blir först ut med ett kvarter Svanenmärkta hus i trä, där delar tillverkas vid företagets egen fabrik i Gävle.

På torsdagen hölls en officiell ceremoni som blev startskottet för byggnationerna i Godisfabriken. Både K2A och Gavlegårdarna, som äger byggrätten till det nya bostadsområdet, fanns på plats när K2A istället för det traditionella första spadtaget fick plantera ett träd. Rönnen, som både blommar och ger bär, kommer senare att ges plats i stadsdelen och blir en symbol för bolagets bidrag till Godisfabrikens vision om en grön och levande stadsdel.

- Att våga satsa på att bygga på ett nytt sätt, att våga satsa på miljölösningar, flexibla lägenheter för olika typer av familjer, gemensamma ytor i husen där människor kan umgås, bilfria gränder, klimatvänliga material med mera – det kräver mod. Och vi, liksom flera andra byggherrar har antagit utmaningen att faktiskt försöka skapa något helt nytt i Gävle, säger Cathrine Holgersson, VD på Gavlegårdarna, som år 2014 köpte den tidigare Läkeroltomten och nu har byggrätten till projektet.

- Vi ser fram emot att vara den första byggherren som startar utvecklandet av den nya och hållbara stadsdelen Godisfabriken, säger Johan Knaust, VD på K2A.
- Vårt bolag delar områdets höga hållbarhetsambition och det ska bli roligt att bidra med Svanenmärkta hyresbostäder som är byggda i trä på plats i Gävle.

K2A:s kvarter blir varierat i sitt utseende då husen blandar fasadmaterial som trä, tegel och plåt i olika jordfärger. Ett av husen får en lokal på cirka 60 kvadratmeter - lämplig för en butik, café eller annan kommersiell verksamhet - i bottenvåningen. Detta för att bidra till en stadsdel som kan bli en mötesplats för långt fler än de boende.

- Övriga bottenvåningar får både bostäder och lokaler för de boende, bland annat cykel- och miljörum, säger Erik Wijkmark, arkitekt, och fortsätter:
- Lägenheterna är välplanerade med hög kvalitet och standard på både utrustning och materialval. Hyresgästerna får vackra ekgolv, stora fönsterpartier med mycket ljusinsläpp och elegant ljusgrå väggar. Köket från HTH har rostfria vitvaror och präglas av bra arbetsytor och gott om förvaring, oavsett storlek på lägenhet. Badrummen är helkaklade med golvvärme och har både tvättmaskin och torktumlare.

K2A är ett grönt bostadsbolag som grundades år 2013. Genom egna husfabriker, där en är förlagd till Gävle, har bolaget en helt integrerad produktion av bostäder, från utveckling av bostadskoncept till egen förvaltning av de färdiga lägenheterna. I Godisfabriken bygger bolaget 129 hyresbostäder mellan 1 och 3 rum och kök. I linje med K2A:s affärsidé är alla lägenheter yteffektiva, men också flexibla.

- I en stor del av lägenheterna finns möjligheten att slå ihop en etta och en tvåa för att uppnå större flexibilitet för hyresgästerna. Vi förbereder en ”connecting door” som gör att vi kan hyra ut dem som en etta och en tvåa separat, alternativt slå samman dem till en trea om efterfrågan finns, berättar Erik Wijkmark.

Hyresgästerna i K2A:s hus får också tillgång till en för Gävle ny och spännande tjänst, elbilspoolen Bobil. I parkeringshuset på området finns bilar som de boende enkelt kan boka via en nedladdad app.

- Ända sedan vi startade bolaget har vi haft ett starkt hållbarhetsfokus. Elibilpoolen är en del av vårt aktiva arbete, likaså valet att bygga alla våra bostäder med trästommar. Ingen annan produktionsmetod kan mäta sig med industriell träbyggnad när det gäller miljö- och klimataspekter, säger Johan Knaust, VD.

K2A kommer att ha inflyttning i sina lägenheter under första kvartalet 2021.
Redan idag kan du lämna intresseanmälan på bolagets hemsida, K2A.se

I Godisfabriken skapas förutsättningar för att bo hållbart. Livsmedelsbutik, saluhall, förskola, caféer, restauranger, parkstråk, lekplatser och historiska kulturmiljöer bildar tillsammans med de många bostäderna en attraktiv stadsdel med ett minimum av biltrafik inne bland bostadsgatorna. Bilen parkerar man istället i det nya moderna parkeringshuset, som är betydligt mer än ett vanligt p-hus.

Nu är ansökan om bygglov inskickad för Godisfabrikens parkeringshus. Som så mycket annat på Godisfabriken, kommer det inte att likna något annat du tidigare sett i Gävle. Där kan du ladda cykeln, lämna bokhyllan till återbruk och låta ditt matavfall sugas iväg under jorden. Och, för all del, parkera bilen.
Parkeringsgarage med återvinningsmöjligheter
Gavlefastigheter bygger parkeringshuset på uppdrag av Gävle Parkeringsservice. Huset är inritat i den nordöstra delen av Godisfabriken och förbinds med det gamla garveriet via en atriumgård.
Totalt 519 parkeringsplatser planeras, varav 20 procent är förberedda för elbilsladdning. Besöksparkering finns på de nedre planen och förhyrda platser för de boende på de övre planen.
Det kommer att finnas ett låst cykelförråd med cykelställ och laddmöjlighet för elcyklar.
- Vår förhoppning är att det även kommer att finnas exempelvis paketutlämning, cykeluthyrning och kanske uthyrning av elsparkcyklar, säger Fredrik Olsson, affärsutvecklare på Gävle Parkeringsservice.

Utöver detta kommer huset även att rymma en mini-återvinningscentral, där de boende kommer att kunna slänga trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall (t ex batterier och elavfall), textil och vissa grovsopor. Planer finns även på att ha en plats där man kan lämna saker som kan återbrukas av någon annan.

Slutligen placeras även Godisfabrikens sopsugsterminal i huset. Man slänger sitt matavfall och restavfall i olika nedkast hemma vid den egna fastigheten och soporna transporteras sedan med hjälp av en luftström i rör i marken till terminalen. Detta gör att sopbilen inte behöver köra inne i området vilket leder till mindre avgaser och högre trafiksäkerhet.
Arkitektur inspirerad av industrimiljön
Idén och inspirationen till husets utseende, är hämtad från områdets industrimiljö. Fasaden kommer att vara i perforerat rött tegel och så kallad sträckmetall i corténplåt, som även det får en roströd ton med tiden. Utformningen skapar en varierad upplevelse av fasaden beroende på från vilket håll man tittar på den.

- Huset ska vara väl upplyst, både inomhus och utomhus. På kvällarna kommer ljuskällorna att lysa genom fasaden och därmed bidra till ökad trygghet i området. Längs Tredje Tvärgatan kommer klätterväxter att växa på fasaden och skapa en levande fasad som ändrar utseende under årets alla årstider, från grön under vår/sommar till röd under höst/vinter, berättar Joakim Lindström, byggprojektledare på Gavlefastigheter.
Första spadtaget
Första spadtaget till det nya parkeringshuset beräknas ske våren/sommaren 2021 och är färdigbyggt i hösten 2022, redo att tas i bruk av de som flyttar in på Godisfabriken.

Träfasad, vinterträdgårdar och grönska
Stadsdelen Godisfabriken har ett tydligt fokus på hållbarhet ur tre perspektiv, den sociala, ekologiska och ekonomiska. När Gavlegårdarna nu söker bygglov för de två hus som blir porten in till den nya stadsdelen, är det med ett projekt som innefattar många visionära och tidigare oprövade lösningar. Gavlegårdarna har ambitionen att skapa ett modernt kvarter som har torget, saluhallen och de gamla industrifastigheterna som närmaste grannar.

De två husen är ritade av Jason Pomeroy, eko-arkitekt med säte i Singapore, i samarbete med Arkitektgruppen i Gävle AB. Jason är en känd visionär som jobbar i storstäder där man är van att integrera grönska och möjlighet till både gemenskap och odling också i de hus man designar. Han har dessutom alltid ett fokus på hållbarhetens tre ben.

Gavlegårdarnas båda hus får fasader i trä som kommer att åldras naturligt med tiden. Taken blir gröna och har solceller, men grönskan tar också plats på fasaderna genom de vinterträdgårdar som hör till de flesta lägenheter och som gör att hyresgästerna kan förändra sin lägenhet efter årstid. Husen har flera smarta miljölösningar som tar tillvara både överskottsvärme och solenergi. Sopnedkasten för rest- och matavfall är direktkopplade till en sopsug som töms en gång per vecka.

Båda husen har allmänna ytor där de boende kan träffas och umgås – med varandra eller sina gäster. Det gäller takterrass/orangeri och övernattningslägenhet/gemensam yta i 15-våningshuset samt 7-våningshusets inglasade atrium.

Läs mer om och se fler bilder på Gavlegårdarnas hus >>

- första hyresgästen i garveriet är klar
Gavlegårdarna har tecknat avtal för ett Bed & Breakfast i Godisfabriken. Verksamheten kommer att ligga i det gamla garveriet, byggt 1879.
- Miljön är helt unik för Gävle och vi ska göra allt vi kan för att behålla byggnadens kvaliteter, säger Peter Simryd, lokalmäklare på Gavlegårdarna.

Garveriet är en av de tre fabriksbyggnader som bevaras i den nya stadsdelen Godisfabriken. År 1879 öppnade Gävlefamiljen Matton sin läderfabrik i de då nybyggda lokalerna. Efter stadsbranden år 1869, som bland annat tog familjens tidigare fabrik och bostad, hade myndigheterna beslutat att flytta stadens industrier till ny mark, en betryggande bit från stadens mest centrala delar. Familjen Ahlgren och familjen Matton verkade här under flera decennier, sida vid sida.

Gavlegårdarna har nu tecknat avtal med garveriets första hyresgäst. Entreprenören Ziad Issa genomför sin dröm när han öppnar ett Bed & Breakfast med 31 rum i tre plan.

- Jag har funderat på det här i många år och alltid varit på jakt efter det perfekta läget. Med planerna runt Godisfabriken fanns det ingen tvekan, miljön i lokalerna där det varit produktion och så alldeles bredvid ån, det är så fint
säger Ziad Issa.
- Nu ser jag fram emot att utveckla mina idéer kring hotellbranschen och ska göra mitt bästa för att lyckas.

Gävles nya Bed & Breakfast kommer att husera på tre våningar med reception på nedre plan och de 31 rummen placerade i ytterligare två våningar ovanför.

- Miljön för rummen är verkligen magnifik, med massiva bjälkar och högt i tak. Mycket är också bevarat från tiden i produktion, till och med krokarna i taket där man hängde upp hudarna finns kvar, berättar Peter Simryd, lokalmäklare på Gavlegårdarna.

- Vi ska göra allt vi kan för att bevara byggnadens kvaliteter och stil. Till exempel de vackra fönster som idag till vissa delar är igenspikade. Ziad Issa är en van entreprenör som äger Älvkarleby Fiskecamp tillsammans med några
kompanjoner. Till vardags driver han Time-butiken som ligger i Andersbergs centrum.
Tidigare i livet har han bland annat haft en egen delikatessbutik på Södermalm i Stockholm samt drivit Staffans Närbutik i Skutskär, en rörelse med trogen kundkrets.

- Jag är utbildad ekonom och har ända sedan jag var barn önskat att få driva eget företag. Dessutom älskar jag verksamheter där man får möta många olika människor, jag har svårt att sitta inne på ett kontor, säger han med ett skratt.

Peter Simryd på Gavlegårdarna är glad över att Godisfabriken blir en stadsdel med ett eget Bed & Breakfast.

- Stadsdelen, men också Gävle, behöver det här. Ingenstans kommer du heller att bo i en motsvarande miljö, säger han och fortsätter:
- Ziad Issa är en entreprenör som vi samarbetat med under många år. Vi känner oss trygga med hans branschkunskap och att han förvaltar sitt kommande uppdrag väl.

Godisfabrikens Bed & Breakfast beräknas öppna år 2022 men byggstarten är satt till första kvartalet 2020.
Mer information?
Kontakta gärna Peter Simryd, Gavlegårdarna på telefon 070-414 03 02 och Ziad Issa på telefon 070-226 67 57.

I den 650 kvadratmeter stora lokalen som byggs av Gavlegårdarna kommer de lokala gourmanderna Diléns att öppna saluhall. I saluhallen kommer det att finnas manuell försäljning av kött, fisk, fågel, ost och färdigmat samt ett morgonöppet surdegsbageri. För den som vill äta maten på plats kommer det att skapas möjligheter att äta gott med familj och vänner i restaurang och bistro – självklart med uteservering i kvällssol om somrarna.

Saluhallen kommer att byggas vid Ahlgrens torg och beräknas stå klar runt årsskiftet 2021/2022.

Läs Gavlegårdarnas pressmeddelande här

Nyheter
Byggstart på Godisfabriken - trähus från K2A först ut

Nu börjar det äntligen hända saker på den gamla fabrikstomt där familjen Ahlgren startade sin verksamhet ...

Läs mer
2020-03-12
Modernt parkeringshus med många funktioner

I Godisfabriken skapas förutsättningar för att bo hållbart. Livsmedelsbutik, saluhall, förskola, caféer, restauranger, parkstråk, lekplatser och ...

Läs mer
2019-12-17
Så här bygger Gavlegårdarna på Godisfabriken

Träfasad, vinterträdgårdar och grönska
Stadsdelen Godisfabriken har ett tydligt fokus på hållbarhet ur tre perspektiv, den sociala, ...

Läs mer
2019-10-11
Godisfabriken får Bed & Breakfast

- första hyresgästen i garveriet är klar
Gavlegårdarna har tecknat avtal för ett Bed & Breakfast i ...

Läs mer
2019-09-20
Gävle får en ny saluhall i Godisfabriken

I den 650 kvadratmeter stora lokalen som byggs av Gavlegårdarna kommer de lokala gourmanderna Diléns att ...

Läs mer
2019-04-26
Arkitektgruppen och Pomeroy Studio ritar

Nu är det klart att Gavlegårdarnas två byggnader i Godisfabriken kommer att ritas av Arkitektgruppen i ...

Läs mer
2019-02-19
Parkeringshuset

Nu är det klart att Gävle Parkeringsservice AB kommer att bygga och driva parkeringshuset i Godisfabriken. ...

Läs mer
2018-11-19
Detaljplanen klar

Äntligen är detaljplanen för Godisfabriken spikad! Nu kan planerandet köra igång med full fart och byggstarten ...

Läs mer
2018-10-25
Workshop

I dag har bland andra representanter från byggherrarna och arktitektkontoret varit på plats i Godisfabriken och ...

Läs mer
2018-04-01
Rivningen börjar på Läkeroltomten

Rivnings- och återvinningsarbetet på Läkeroltomten har inletts. Rivningen börjar inomhus och allt material som går att ...

Läs mer
2017-10-01
Vi som bygger

Nu är det klart vilka som kommer att bygga de ca 750 bostäderna samt verksamhetslokaler i ...

Läs mer
2017-09-01
Klart för livsmedelsbutik i Godisfabriken

För att göra det möjligt för så många som möjligt att handla utan att ta bilen ...

Läs mer
2017-06-22
Gavlegårdarna köper läkeroltomten

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna köper läkerolområdet av Cloetta för 53 miljoner kronor. Gävle kommun har varit ...

Läs mer
2014-06-01
Virtuell Tour - Livet på Godisfabriken Se hela touren
00
Scrolla ner för att läsa mer
Missa inget! Anmäl dig här
00
Bläddra för att se samtliga steg i byggprocessen
Intresseanmälan
2014
1985
1900
1919
1916
Gavlegårdarna köper Läkeroltomten
Historia från inte så länge sedan
Det perfekta läget
En söt historia
Ahlgrens flyttar till Brynäs
00
Gavlegårdarna köper Läkeroltomten
I maj 2014 blev det klart att det kommunala bostadsbolaget ...
Läs mer
Historia från inte så länge sedan
Ahlgrens var familjeföretag fram till 1985 då Sture, Robert, Olle ...
Läs mer
Det perfekta läget
Närheten till Gavleån och havet var ett framgångsrecept för industrierna ...
Läs mer
En söt historia
Den ”äkta Läkeroltabletten”, som tog över efter krigets enklare variant, ...
Läs mer
Ahlgrens flyttar till Brynäs
1885 startade Fredrik Ahlgren ett kemiskt tekniskt företag i Gävle ...
Läs mer
Se alla
8
Intresseanmälan

I maj 2014 blev det klart att det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna köper Läkeroltomten av Cloetta för 53 miljoner kronor. Gävle kommun har varit drivande i att kunna utveckla områdena runt Gavleåns utlopp från industriområden till publika områden eller bostadsområden. På tomten om ca 47 000 kvadratmeter kommer omkring 750 bostäder samt verksamhetslokaler att byggas.
– Gävle växer och det är en fantastisk möjlighet för oss på Gavlegårdarna att få köpa mark i detta attraktiva läge. Här hoppas vi kunna läka det sår som den tomma fabriken skapat och istället skapa ett attraktivt bostadsområde som får Brynäs och Gävle Strand att växa samman till en vacker, levande och hållbar stadsdel, sa Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

Ahlgrens var familjeföretag fram till 1985 då Sture, Robert, Olle och Björn Ahlgren sålde företaget till Procordia. 1993 såldes Ahlgrens vidare till det finska konglomeratet Huhtamäki. De valde att avveckla varumärket Ahlgrens och döpte istället om varumärket till Leaf, även om företaget av Gävleborna fortsatte kallas Ahlgrens. 1999 såldes Leaf vidare till nederländska CSM för att 2011 köpas av Cloetta. Ahlgrens har med andra ord haft många ägare genom åren. 2012 kom beskedet från Cloetta att fabriken i Gävle skulle läggas ner. 2014 lämnade det sista godiset fabriken i Gävle och sedan dess har den stora tomten med alla sina industrilokaler stått tom.

Närheten till Gavleån och havet var ett framgångsrecept för industrierna som tog plats på nedre Brynäs i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De stenskodda kajerna utefter ån fungerade som upplagsplatser och gjorde det enkelt för fabrikerna att sprida sina varor runtom i landet. Allt eftersom industrierna la ner minskade båttrafiken för frakt. 1992 byggdes Alderholmsbron, inte utan protester, då den satte stopp för möjligheten att segla längre in i Gavleån. Innan dess var det vanligt att se höga master med magasinen eller Läkerolfabriken i bakgrunden. Bygget av den nya bron stoppade båtarnas framfart men gjorde det möjligt att ta sig från Brynäs över till Alderholmen som ett första steg mot att binda samman de båda sidorna om ån. I dag har flera företag sitt hem utefter ån, med möjlighet att till exempel besöka Limön, men många hoppas på att det ska bli ännu mer liv och rörelse längs med ån, året om.

Den ”äkta Läkeroltabletten”, som tog över efter krigets enklare variant, blev en försäljningssuccé i Sverige 1919 och utrikeshandeln kom igång. Ahlgrens drog igång produktion av chokladpraliner, lakritsbåtar, Ako-mint och Pim-Pim hallonbåtar och andra gelégodis-produkter. Genom åren har det funnits massor av olika varianter och smaker på Läkerol och många olika sorters godis har tillverkats i Ahlgrens lokaler på Läkeroltomten.
Även om det är halspastillen som givit namn till tomten är namnet Ahlgrens i dag kanske främst associerat med världens mest sålda bil, Ahlgrens bilar. Skumbilarna såg dagens ljus för första gången 1953 när godisfabriken skulle försöka tillverka marshmallows. Det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Istället för härligt fluffiga marshmallows stod de där med en massa små missformade skumgodisbitar. Exakt vad som hände sedan vet vi inte, men någon måste i alla fall ha provsmakat och märkte då att de smakade fantastiskt. Kanske var det samma person som upptäckte att de till formen påminde om bilar. Ahlgrens bestämde sig för att inte ändra någonting och i dag har bilarna rullat Sverige runt i över 60 år.

1885 startade Fredrik Ahlgren ett kemiskt tekniskt företag i Gävle med tillverkning av många olika produkter som bläck, skokräm, bakpulver, tobak och parfym. Fredriks bror Adolf tog över företaget 1907. Men 1909 hade Adolf Ahlgren fått problem. Tobaksförsäljningen riskerade att regleras och Adolf behövde nya produkter. Han åkte till en mässa i Leipzig där han bland annat smakade en tablett gjord på gummi arabicum, mentol och lakrits. Han inledde genast ett samarbete med företaget som tillverkade dem och började sälja dem i Gävle under namnet Läkerol. Efter samarbeten med flera olika leverantörer i Tyskland och försäljning i flera länder blev det problem igen. Första världskriget bröt ut och Adolfs leveranser med tabletter från Tyskland blev allt mindre pålitliga. 1916 skrev Adolf på ett avtal som gav honom både rätten att tillverka tabletterna och hemligheten bakom hur de produceras. Aktiebolaget Pastill startades, de köpte mark på nedre Brynäs och en fabrik byggdes i rasande fart. Det betydde inte att problemen var över eftersom att importera i krigstid inte var någon enkel uppgift, men den ena kreativa lösningen efter den andra tog Läkerol genom första världskriget med en lika stark position på marknaden som innan, men nu med egen fabrik.

Nyheter
Gavlegårdarna köper Läkeroltomten

I maj 2014 blev det klart att det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna köper Läkeroltomten av Cloetta för 53 miljoner kronor. Gävle kommun har varit drivande i att kunna utveckla områdena runt Gavleåns utlopp från industriområden till publika områden eller bostadsområden. På tomten om ca 47 000 kvadratmeter kommer omkring 750 bostäder ...

Läs mer
2018-11-16
Historia från inte så länge sedan

Ahlgrens var familjeföretag fram till 1985 då Sture, Robert, Olle och Björn Ahlgren sålde företaget till Procordia. 1993 såldes Ahlgrens vidare till det finska konglomeratet Huhtamäki. De valde att avveckla varumärket Ahlgrens och döpte istället om varumärket till Leaf, även om företaget av Gävleborna fortsatte kallas Ahlgrens. 1999 såldes Leaf ...

Läs mer
2018-11-16
Det perfekta läget

Närheten till Gavleån och havet var ett framgångsrecept för industrierna som tog plats på nedre Brynäs i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De stenskodda kajerna utefter ån fungerade som upplagsplatser och gjorde det enkelt för fabrikerna att sprida sina varor runtom i landet. Allt eftersom industrierna la ner ...

Läs mer
2018-11-16
En söt historia

Den ”äkta Läkeroltabletten”, som tog över efter krigets enklare variant, blev en försäljningssuccé i Sverige 1919 och utrikeshandeln kom igång. Ahlgrens drog igång produktion av chokladpraliner, lakritsbåtar, Ako-mint och Pim-Pim hallonbåtar och andra gelégodis-produkter. Genom åren har det funnits massor av olika varianter och smaker på Läkerol och många olika ...

Läs mer
2018-11-16
Ahlgrens flyttar till Brynäs

1885 startade Fredrik Ahlgren ett kemiskt tekniskt företag i Gävle med tillverkning av många olika produkter som bläck, skokräm, bakpulver, tobak och parfym. Fredriks bror Adolf tog över företaget 1907. Men 1909 hade Adolf Ahlgren fått problem. Tobaksförsäljningen riskerade att regleras och Adolf behövde nya produkter. Han åkte till en ...

Läs mer
2018-11-13
Fabrikerna flyttar in

I slutet på 1800-talet fanns sju kvarter med industrier på Läkeroltomten. Bland de mer kända företagen fanns Skoglund & Olsson som bland annat tillverkade gjutjärnsspisar och kakelugnsinsatser och L.A. Mattons läderfabrik som specialiserade sig på sulläder som levererades till Sveriges ledande skofabriker. Mattons läderfabrik var på 1940-talet en av Sveriges ...

Läs mer
2018-11-13
Det började med stadsbranden

Den 10 juli 1869 välte en limpanna i en snickarverkstad i centrala Gävle. Den orsakade stadsbranden som ödelade nästan hela norra stadsdelen med över 500 gårdar, 130 magasin, fyra broar och fyra mälterier. Några få byggnader som finns kvar idag, till exempel Berggrenska gården, klarade sig oskadda, precis som den del ...

Läs mer
2018-11-13
I över hundra år tillverkades halstabletter och godis på Läkeroltomten.

När vinden låg rätt kunde doften av Ahlgrens bilar sprida sig över staden. I centrum konstaterade folk: “I dag kokas det Ahlgrens bilar minsann!“. Här kan du läsa om tomtens och Ahlgrens historia.

Läs mer
2017-12-21